Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's doctorate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś doktorat
  1. complete czasownik + doctorate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Upon completing his doctorate he went on to work at Princeton.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo