"complete one's residency" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś prawo stałego pobytu
  1. complete czasownik + residency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She struggles to find time to care for the child and complete her residency.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo