"complete one's law degree" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: complete one's degree
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś stopień prawa
  1. complete czasownik + degree rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He returned to complete a degree in English after the war.

powered by  eTutor logo