Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"complete a season" — Słownik kolokacji angielskich

complete a season kolokacja
Popularniejsza odmiana: complete the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończ porę roku
  1. complete czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The team completed the season in last place with a 4-12 record.

powered by  eTutor logo