"score in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik pory roku
  1. score czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He scored a career best 33 points later in the season.

powered by  eTutor logo