"sign for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znak pory roku
  1. sign czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The following year, he signed with the Rangers for the 2006-07 season.

podobne do "sign for the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sign for the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik