"play for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra przez kilka pór roku
  1. play czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He began playing in 8th grade and played for one season.

powered by  eTutor logo