"finish in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec za porę roku
  1. finish czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The young team finished with an 18-3 record in the 1943-44 season.

powered by  eTutor logo