Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończ porę roku
  1. complete czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The team completed the season in last place with a 4-12 record.

powered by  eTutor logo