Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete a renovation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "complete a renovation" po angielsku

rzeczownik
  1. remont kapitalny

"complete a renovation" — Słownik kolokacji angielskich

complete a renovation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ remont
  1. complete czasownik + renovation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The museum completed a year long renovation in the Spring of 2008.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo