BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"complete one's novel" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś powieść
  1. complete czasownik + novel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He completed his first novel, Calculus, in 1979, although it has never been published.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo