Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's job" — Słownik kolokacji angielskich

complete one's job kolokacja
Popularniejsza odmiana: complete the job
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś praca
  1. complete czasownik + job rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A computer program was then used to complete the job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo