BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete one's turn" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś kolej
  1. complete czasownik + turn rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the sky, the missile had almost completed its turn.

powered by  eTutor logo