Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's career" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś kariera
  1. complete czasownik + career rzeczownik
    Silna kolokacja

    He completed his career as a state trial court judge.

powered by  eTutor logo