Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete the game" — Słownik kolokacji angielskich

complete the game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ grę
  1. complete czasownik + game rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After completing the game, she reported the news to the press.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo