"feature games" — Słownik kolokacji angielskich

feature games kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gry cechy
  1. feature czasownik + game rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1995-1996 school year was the last to feature tie games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo