Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's purchase" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: complete the purchase
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś zakup
  1. complete czasownik + purchase rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has a little over two years to complete the purchase.

powered by  eTutor logo