Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's MA" — Słownik kolokacji angielskich

complete one's MA kolokacja
Popularniejsza odmiana: complete a MA
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś Mama
  1. complete czasownik + Ma rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After completing his MA he spent some time living and working in Belgrade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo