Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's term" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś termin
  1. complete czasownik + term rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The dissolved house was to complete its term in May 2013.

powered by  eTutor logo