BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete one's PhD" — Słownik kolokacji angielskich

complete one's PhD kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś doktorski
  1. complete czasownik + PhD rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He completed his PhD at the same university in 1993.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo