Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's PhD" — Słownik kolokacji angielskich

complete one's PhD kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś doktorski
  1. complete czasownik + PhD rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He completed his PhD at the same university in 1993.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo