Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete a book" — Słownik kolokacji angielskich

complete a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ książkę
  1. complete czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has completed a children's book and is working on her first novel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo