Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's education" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś edukacja
  1. complete czasownik + education rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some students take more years than others to complete their education.

powered by  eTutor logo