BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"promote education" — Słownik kolokacji angielskich

promote education kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szerz oświatę
  1. promote czasownik + education rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Authority also promotes education, training and research in the field.

powered by  eTutor logo