Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's assignment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś zadanie
  1. complete czasownik + assignment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Every day, students have to work together in small groups to complete assignments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo