BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"complete one's service" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś usługa
  1. complete czasownik + service rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However he had first to complete two years national service.

powered by  eTutor logo