Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's part" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: complete the part
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś część
  1. complete czasownik + part rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I can complete my part of this project here in that time and join you."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo