"complete skeleton" — Słownik kolokacji angielskich

complete skeleton kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowity szkielet
  1. complete przymiotnik + skeleton rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is known from a complete skeleton, found in Germany.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo