Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete the film" — Słownik kolokacji angielskich

complete the film kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończ film
  1. complete czasownik + film rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The total cost was around $110,000, and it took her seven years to complete the film.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo