BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete coursework" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukończona praca okresowa
  1. complete czasownik + coursework rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1966 he completed advanced coursework in screenwriting and directing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo