"complete one's deal" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: deal is completed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś umowa
  1. complete czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Still, the companies said they expected to complete the deal in early 1995.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo