Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"deal valued" — Słownik kolokacji angielskich

deal valued kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa wyceniła
  1. value czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The deal, valued at about $12 billion, would create one of the world's largest pharmaceutical companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo