BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"require a deal" — Słownik kolokacji angielskich

require a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj umowy
  1. require czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your own death, it will require a great deal of time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo