ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"require a deal" — Słownik kolokacji angielskich

require a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj umowy
  1. require czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your own death, it will require a great deal of time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo