"deal is completed" — Słownik kolokacji angielskich

deal is completed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa jest wypełniona
  1. complete czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still, the companies said they expected to complete the deal in early 1995.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo