"complete one's rounds" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: round is completed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś rundy
  1. complete czasownik + round rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It took more than six hours to complete last month's first round.