Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"round is completed" — Słownik kolokacji angielskich

round is completed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naokoło jest skończony
  1. complete czasownik + round rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It took more than six hours to complete last month's first round.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo