BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"complete one's voyage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś podróż morska
  1. complete czasownik + voyage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sunderland planned to complete his voyage in April 2009 with a maximum time of 18 months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo