"work conditions" — Słownik kolokacji angielskich

work conditions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): warunki robocze
  1. work czasownik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the staff members are also concerned about working conditions.