"work women" — Słownik kolokacji angielskich

work women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety robocze
  1. work czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To be sure, there are working women who feel the same way.

    Podobne kolokacje: