BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"załatwienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załatwienie" po polsku

załatwienie

rzeczownik
 1. disposal *
  • załatwienie (np. jakiejś sprawy, biznesu)
 2. dispatching
 3. whomping
 4. clobbering
 5. disposure
  • załatwienie (np. jakiejś sprawy, biznesu) old use
czasownik
 1. arrange ***
  • zorganizować, planować, załatwiać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Let's arrange a business meeting with him. (Zaaranżujmy spotkanie biznesowe z nim.)
   She can arrange some place to meet. (Ona może zorganizować jakieś miejsce na spotkanie.)
   We have to arrange the date of this conference. (Musimy ustalić datę tej konferencji.)
   Did you manage to arrange the place of our next meeting? (Czy udało wam się umówić miejsce naszego kolejnego spotkania?)
   przeciwieństwo: disarrange
 2. process *****
  • rozpatrywać, załatwiać [TRANSITIVE]
   It takes two days to process this motion. (Potrzeba dwóch dni na rozpatrzenie tego wniosku.)
   They want to process my case. (Oni chcą rozpatrzeć moją sprawę.)
 3. fix spoken *** , fix up spoken
  • przygotowywać, załatwiać
   Don't worry. Everything is fixed up. (Nie martw się. Wszystko jest załatwione.)
   I fixed up the documents, you just have to sign them. (Przygotowałem dokumenty, musisz je tylko podpisać.)
 4. settle ***
 5. own , *****
 6. hit *****
 7. whomp
phrasal verb
 1. sort something out , sort out   British English
idiom
 1. play it *
czasownik
 1. swing ***
 2. get something done
phrasal verb
 1. cop something ***
 1. have something covered informal , have got something covered informal
czasownik
 1. dispatch * , także: despatch
 2. fix ***
  • załatwić, pobić, zabić informal [TRANSITIVE]
   Fix him, he's dangerous for our business. (Załatw go, jest niebezpieczny dla naszego biznesu.)
   They drove him to a forest and fixed him. (Oni zawieźli go do lasu i pobili.)
   They want to fix my brother because he didn't give them money. (Chcą pobić mojego brata, bo nie dał im pieniędzy.)
 3. clobber informal
idiom
 1. work it spoken , work things spoken
phrasal verb
 1. attend to something *
phrasal verb
 1. bowl somebody out
 2. bump somebody off
idiom
 1. hose somebody down
 2. cancel someone's Christmas
 1. do one's business
  • załatwiać się (załatwiać potrzebę fizjologiczną) slang
   He's 5, of course he needs to do his business before a long trip. (On ma 5 lat, oczywiście, że musi się załatwić przed długą wycieczką.)

powered by  eTutor logo