ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"załatwienie sprawy polubownie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załatwienie sprawy polubownie" po polsku

"załatwienie sprawy polubownie" — Słownik kolokacji angielskich

  1. out-of-court przymiotnik + settlement rzeczownik = załatwienie sprawy polubownie, ugoda polubowna, ugoda pozasądowa
    Bardzo silna kolokacja

    An out-of-court settlement was reached in 1973 for just under $24,800.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo