ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"organizacja czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "organizacja czegoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. organization ***** , także: organisation British English
  • organizacja (grupa) [COUNTABLE]
   It's a non-profit organization. (To jest organizacja non profit.)
   The organization needed restructuring. (Organizacja potrzebowała restrukturyzacji.)
   zobacz także: system
  • organizacja (proces organizowania czegoś) [UNCOUNTABLE]
   Organization of such a big party is not easy. (Organizacja takiej dużej imprezy nie jest łatwa.)
   The organization of the wedding took a month. (Organizacja ślubu zabrała miesiąc.)
  • organizacja, struktura, budowa (sposób zorganizowania) [UNCOUNTABLE]
   Other countries admire the organization of our country. (Inne kraje podziwiają organizację naszego państwa.)
   Some changes have been made to the organisation of the office. (Struktura tego biura została trochę zmieniona.)
 2. institution ****
  • zakład, organizacja [COUNTABLE]
   Has this institution done anything productive? (Czy ta organizacja zrobiła coś produktywnego?)
   Due to the financial crisis, we are forced to close down our institution. (Z powodu kryzysu finansowego, jesteśmy zmuszeni zamknąć nasz zakład.)
 3. society *****
 4. foundation ***
  • fundacja, organizacja [COUNTABLE]
   Who do you have to be to run a foundation? (Kim musisz być żeby prowadzić fundację?)
   He is the only foundation head on the board. (On jest jedynym szefem fundacji w zarządzie.)
 5. network ****
  • sieć, organizacja (grupa ludzi) [COUNTABLE]
   We discovered a secret network of burglars. (Odkryliśmy sekretną siatkę włamywaczy.)
   The police arrested a huge network of drug dealers. (Policja aresztowała potężną siatkę handlarzy narkotyków.)
 6. fold **
 7. organizing , także: organising British English
 8. orderliness

organizacja czegoś

rzeczownik
 1. organization of something  
 2. network of something