"urządzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urządzenie" po polsku

urządzenie

rzeczownik
 1. device ***
  • urządzenie, przyrząd [COUNTABLE]
   This device is used to measure girth. (To urządzenie jest używane do mierzenia obwodu.)
   The suspect had some kind of device in his pocket. (Podejrzany miał jakieś urządzenie w kieszeni.)
   The new device is expected to reach the market in six years. (Oczekuje się, że nowe urządzenie znajdzie się na rynku za sześć lat.)
   You need a device to connect to the Internet. (Potrzebujesz urządzenia, żeby połączyć się z Internetem.)
   What are the features of this device? (Jakie są możliwości tego urządzenia?)
   zobacz także: gadget
 2. apparatus *
  • aparat, przyrząd, urządzenie [UNCOUNTABLE]
   He turned away and began to tinker with his apparatus. (On odwrócił się i zaczął majstrować przy swoim aparacie.)
   They seem tremendously afraid of that apparatus. (Oni zdają się niesamowicie bać tego przyrządu.)
 3. arrangement ***
 4. appliance *
  • urządzenie (sprzęt używany w domu, np. kuchenka lub zmywarka)
   I need an all-round kitchen appliance. (Potrzebuję wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego.)
 5. furnishings *
  • urządzenie, umeblowanie, wyposażenie
   I'm just allergic to fine home furnishings. (Jestem uczulona na dobrze umeblowane domy.)
   These furnishings are from my shop! (To jest umeblowanie z mojego sklepu!)
 6. fixture *
 7. unit ****
 8. contrivance  
 9. mounting
 10. furnishing
 11. fitment
czasownik
 1. stage ****
czasownik
 1. mount ***
phrasal verb
 1. do out   informal

Powiązane zwroty — "urządzenie"

rzeczownik
toaleta (urządzenie sanitarne) = toilet
monitor (urządzenie mierzące) = monitor
urząd = station +2 znaczenia
krzyż (urządzenie wykorzystywane do kary śmierci przez ukrzyżowanie) = cross
łyżka (urządzenie do przenoszenia ziemi, wody) = bucket
pieczęć (urządzenie do wyciskania znaku) = seal
licznik (urządzenie lub osoba zliczająca) = counter
tablet (urządzenie elektroniczne) = tablet
rejestrator (urządzenie rejestrujące dźwięk lub obraz) = recorder
telegraf (urządzenie do przesyłania informacji) = telegraph , teleg. (skrót)
piaskownica (urządzenie do usuwania powłok lakierniczych) = sander , sanding machine
mikser (urządzenie do miksowania) = mixer
wiązadło (urządzenie zamykające) = closure
programator (urządzenie programujące) = programmer
terma (urządzenie podgrzewające wodę) = geyser
kijanka (urządzenie do prania odzieży) = dolly
wędzarka (urządzenie do wędzenia) = smoker , food smoker , meat smoker
dopalacz (urządzenie w samolotach umożliwiające utlenianie palnych składników spalin) = afterburner
inspekt (urządzenie, dzięki któremu możliwa jest uprawa roślin w ciągu zimy, wczesnej wiosny, czy późnej jesieni) = cold frame
przymiotnik
wolny (np. urządzenie) = slow
bezsensowny (np. rozwiązanie, ubiór, urządzenie) = impractical
czasownik
rządzić = rule +4 znaczenia
włączać (np. jakieś urządzenie) = activate
uruchomić (urządzenie) = work
przyrządzić = mix , mix up +2 znaczenia
obsługiwać (np. jakieś urządzenie, pojazd) = manipulate
unieruchamiać (maszynę, urządzenie) = disable
regulować (urządzenie) = readjust
naprawiać (urządzenie) = refit
idiom
rządzić = be in the saddle +2 znaczenia
phrasal verb
włączać (światło, alarm, urządzenie) = switch on
wyłączać (światło, alarm, urządzenie) = switch off , turn off +1 znaczenie
uruchamiać (urządzenie) = turn on

powered by  eTutor logo