PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"nowa umowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nowa umowa" po polsku

"nowa umowa" — Słownik kolokacji angielskich

new contract kolokacja
 1. new przymiotnik + contract rzeczownik = nowa umowa
  Bardzo silna kolokacja

  I'm not doing something to keep my job or get a new contract.

new agreement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa umowa
 1. new przymiotnik + agreement rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  But they haven't done anything for more than three months to get a new agreement.

new covenant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa umowa
 1. new przymiotnik + covenant rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Such a policy violates the "new covenant" that brought the President to office.