"zaprzeczający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprzeczający" po polsku

zaprzeczający

przymiotnik
 1. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE  
  I got a negative answer. (Dostałem odpowiedź zaprzeczającą.)
rzeczownik
 1. denier
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, negować [przechodni]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. reject ***
  • odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [przechodni]
   to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
   She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
   My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
   link synonim: discard
 3. contradict *
 4. refute
 5. negate
 6. belie
 7. contravene
 8. gainsay
 9. repugn
 10. counterexemplify , counter-exemplified
 11. threap dialekt , także: threep
czasownik
 1. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE   oficjalnie
  Don't negative the truth. (Nie zaprzeczaj prawdzie.)
  You can't negative facts. (Nie możesz zaprzeczyć faktom.)
 2. disaffirm