PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"ujemna strona" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujemna strona" po polsku

ujemna strona

rzeczownik
 1. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE
  • minus, ujemna strona (np. jakiejś sytuacji)
   That is one of the negatives of being a doctor. (To jest jeden z minusów w byciu lekarzem.)
   Let's analyse the negatives. (Przeanalizujmy minusy.)
   The negative of being a celebrity is that you have no private life. (Minus bycia celebrytą, jest taki, że nie masz życia prywatnego.)

"ujemna strona" — Słownik kolokacji angielskich

negative side kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ujemna strona
 1. negative przymiotnik + side rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  You've always pointed out the negative side of the job.