negatyw (w fotografii)

negative, neg., neg

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

negative , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE = negatyw (w fotografii)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Do you still have this negative? I would like to print these pictures. = Czy nadal masz ten negatyw? Chciałbym wywołać te zdjęcia.