"karmić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "karmić" po polsku — Słownik angielsko-polski

karmić

Now to feed your bots.
czasownik
 1. feed ****
  • karmić, nakarmić [TRANSITIVE]
   Would you mind feeding the cat while I'm away? (Mógłbyś nakarmić kota, kiedy mnie nie będzie?)
   I feed my dog twice a day. (Karmię mojego psa dwa razy dziennie.)
   Feed me! (Nakarm mnie!)
  • karmić (np. informacjami, ideami) [TRANSITIVE]
   An insider was feeding secret information to the tabloid. (Osoba wewnętrzna karmiła tabloid tajnymi informacjami.)
   The teacher fed us unnecessary information. (Nauczyciel karmił nas niepotrzebnymi informacjami.)
 2. spoon-feed
  • karmić (podawać komuś zbyt wiele informacji lub zbyt dużo komuś pomagać)