Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"odzyskiwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odzyskiwać" po polsku

odzyskiwać

czasownik
 1. recover ***   [przechodni]
  Do you think you can recover the lost files? (Myślisz, że potrafisz odzyskać zaginione pliki?)
  Install this program to recover lost data. (Zainstaluj ten program, aby odzyskać stracone dane.)
  He'll do his best to recover the money that you owe him. (On zrobi wszystko, co w jego mocy, aby odzyskać pieniądze, które jesteś mu winien.)
  She recovered the book that she had lent her friend. (Ona odzyskała książkę, którą pożyczyła swojemu przyjacielowi.)
  The police recovered my stolen bike. (Policja odzyskała mój skradziony rower.)
  Fortunately, I recovered my mobile phone that I had lost. (Na szczęście odzyskałem swój telefon komórkowy, który zgubiłem.)
 2. redeem
  • wykupić, odzyskiwać (swoją własność od kogoś)
   to buy back
   He couldn't afford to redeem his guitar from the pawnshop. (Nie było go stać na odkupienie swojej gitary z lombardu.)
 3. recuperate from
  • odzyskiwać (np. siły po czymś), wracać do zdrowia (po chorobie), wracać do siebie
   I wish he finally recuperated from the heart operation. (Chciałbym, żeby w końcu wrócił do zdrowia po operacji serca.)
czasownik
 1. regain **
  • odzyskać (coś straconego) [przechodni]
   He regained his strength. (On odzyskał siły.)
   We have to regain control of the city. (Musimy odzyskać kontrolę nad miastem.)
 2. retrieve **
 3. reclaim *
 4. recoup
 5. re-establish , reestablish
 6. rewin
phrasal verb
 1. get something back * , także: get back something ***
 2. win something back  
  I must win my girlfriend back. (Muszę odzyskać moją dziewczynę.)
 3. claw something back

powered by  eTutor logo