PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"foster" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "foster" po angielsku

foster ***

czasownik
 1. pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [przechodni]
  to encourage and support
  My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
  We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 2. brać na wychowanie  BrE [przechodni/nieprzechodni]
  He fostered his niece after her parents' death. (On wziął na wychowanie swoją bratanicę, po śmierci jej rodziców.)
  The couple wanted to foster a child but then changed their minds. (Para chciała wziąć na wychowanie dziecko, ale później się rozmyślili.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sprzyjać (czemuś)
  The weather fosters the growth of flowers. (Pogoda sprzyja rośnięciu kwiatów.)
  The children are involved in group work which fosters learning and collaboration. (Dzieci są zaangażowane w pracę grupową, która sprzyja nauce i współpracy.)

podobne do "foster" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "foster" po polsku

nazwa własna