BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

roll something out = rozwijać (rulon)

Daytime roll out of the red

Źródło: http://www.chasmiller.com/projects.html

rozwijać (rulon)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The herald rolled the parchment out and read the king's words. = Herald rozwinął pergamin i odczytał słowa króla.